Khách sạn Hưng Bình

Khách sạn Hưng Bình

320
CHIA SẺ

Địa chỉ: 58, Lê Thánh Tôn, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc – Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3868963 –

Tổng số phòng: 10