Khách sạn Thành Giàu

Khách sạn Thành Giàu

313
CHIA SẺ

Địa chỉ: tổ 2, ấp Sa Nhiên, phường Tân Qui Đông, thành phố Sa Đéc – Đồng Tháp

Điện thoại: 0277.3762881 –

Tổng số phòng: 20