Khách sạn Thảo Ngân

Khách sạn Thảo Ngân

407
CHIA SẺ

Địa chỉ: 04, đường An Dương Vương, khóm 1, phường 2, thành phố Sa Đéc –

Điện thoại: 0277.3774255

Tổng số phòng: 16